Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Potencjał 4 pokoleń w NGO

W dniach 4-5 grudnia w hotelu Victoria w Bolszewie odbędzie się kolejny zjazd przedstawicieli 3.sektora w ramach Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (PFIP). Tegoroczna tematyka spotkania została zaprogramowana wokół zagadnienia zmiany pokoleniowej i sukcesji w organizacjach pozarządowych. Program, składający się z paneli i warsztatów, przybliży kwestię funkcjonowania poszczególnych generacji w NGO oraz możliwości wykorzystania tego potencjału w budowaniu silnego trzeciego sektora.

“Podobnie jak w biznesie, tak i w NGO, po raz pierwszy mamy taką sytuację, że 4 pokolenia są aktywne zawodowo i wspólnie funkcjonują w ramach jednej organizacji lub obszaru. Dostrzegamy to wyraźnie obserwując jak rozwija się nasz pomorski sektor.” – mówi Jerzy Boczoń, wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych. “Celem PFIP 2023 jest przedstawienie kwestii zmiany pokoleniowej jako naturalnej ewolucji, a nie rewolucji, której wielu może się obawiać. Zaplanowaliśmy zjazd jako platformę wymiany doświadczeń wraz z elementami edukacyjnymi i integracyjnymi.”

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych to spotkanie działaczy organizacji pozarządowych, liderów animacji społecznej oraz przedstawicieli samorządów i środowisk biznesowych z regionu. To najważniejsze i najstarsze wydarzenie na Pomorzu skoncentrowane na tematyce działań społecznych realizowanych z zaangażowaniem trzech sektorów. Organizatorem jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja “Dla Was”.

Podczas dwóch dni zjazdu zaplanowano m.in.

  • warsztaty edukacyjne związane z procesami wzmacniającymi zmianę pokoleniową w NGO;
  • zajęcia poruszające zagadnienia partycypacji, pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem, postaw asertywności;
  • panele dyskusyjne i debatę oksfordzką skupione wokół wykorzystania potencjału 4 pokoleń w organizacjach oraz ich zaangażowania w działalność społeczną;
  • Śniadanie mistrzów z Galą Wolontariatu;
  • rozdanie nagród Bursztynowego Katamaranu.

Liczba miejsc ograniczona. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po wcześniejszym przejściu procesu zgłoszenia. Zapisy przyjmowane są przez formularz: https://forms.gle/ZfSy8ziiTiBKsrPe7 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji uczestników zgłoszonych na wydarzenie. Pełna lista gości zostanie domknięta 6.11.23, a o zakwalifikowaniu się do udziału poinformujemy Państwa mailowo i telefonicznie do dnia 10.11.23