RESIST Regional Ecosystems for Social Innovation and Social Transformation

Projekt RESIST Regional Ecosystems for Social Innovation and Social Transformation (Regionalne Ekosystemy dla Innowacji Społecznych i Transformacji Społecznej) w ramach priorytetu 1 Innowacyjne społeczeństwo, cel 1.2 Elastyczne usługi publiczne programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Od listopada tego roku PSCOP jest częścią szerokiego partnerstwa realizującego projekt RESIST w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027, którego celem jest wzmocnienie systemów wsparcia innowacji i ekonomii społecznej oraz zawiązanie stałej współpracy w tym zakresie w regionie Morza Bałtyckiego.

Liderem projektu jest Miasto Hamburg, które posiada szerokie doświadczenie w zakresie budowy strategii rozwoju innowacji społecznych oraz współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców społecznych. Pozostali partnerzy projektu to przedstawiciele organizacji, instytucji, władz regionalnych i uczelni wyższych z terenu objętego strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

Jako Pomorska Sieć w projekcie będziemy odpowiedzialni m.in. za próbę zaadaptowania koncepcji klastrów innowacji społecznych i ekologicznych (CSEI) w naszym regionie.

W grudniu 2022r mieliśmy możliwość uczestnictwa w inauguracyjnym spotkaniu, w Hamburgu. Spotkanie było wypełnione przede wszystkim intensywną pracą nad realizacją celów projektu. Spotkanie stanowiło świetną okazja do dyskusji na temat tego jak rozumiemy innowacje społeczne i przedsiębiorczość społeczną oraz o tym jak wyglądają systemy wsparcia w partnerskich regionach.