Naprawdę nie masz wpływu?

Office Interior Design

Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilnemu zatrudnieniu w organizacjach pozarządowych to projekt Fundacji RC realizowany w partnerstwie z PS COP.

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa stabilności zatrudnienia w III sektorze. W ramach projektu przeprowadzony zostanie monitoring wewnętrzny (sektora) oraz zewnętrzny (samorządowych polityk współpracy z NGO).  Po fazie zbierania danych powstanie 6 sojuszy lokalnych, działających dalej na rzecz stabilności zatrudnienia w NGO. Wyniki monitoringu  będą nagłaśniane, by wzmacniać ruch i podnosić świadomość społeczną.

Logotypy związane z dofinansowaniem