Dobre praktyki NGO

 • Przedsiębiorstwa społeczne to wyzwanie!
  Przedsiębiorstwa społeczne stanowią interesującą koncepcję w kontekście trzeciego sektora, który obejmuje organizacje pozarządowe, non-profit oraz inne formy działalności społecznej. Przedsiębiorstwa społeczne łączą elementy biznesowe …
 • Bądź dostępny!
  Standard dostępności architektonicznej odnosi się do zapewnienia, że budynki i infrastruktura są dostępne dla wszystkich, niezależnie od ich zdolności lub ograniczeń fizycznych. W kontekście …
 • Zadbaj o dokumentację!
  Bezpieczny obieg dokumentów w organizacji społecznej jest kluczowy dla ochrony poufności, integralności i dostępności informacji. Oto kilka dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego obiegu dokumentów: …
 • Jak dbać o bezpieczeństwo cyfrowe w NGO?
  Bezpieczeństwo cyfrowe jest istotnym elementem pracy każdej organizacji społecznej, zwłaszcza w dobie coraz powszechniejszego korzystania z technologii. Poniżej znajdziesz kilka dobrych praktyk bezpieczeństwa cyfrowego, …
 • WSPÓŁPRACA? TO SIĘ OPŁACA!
  Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym i biznesem lokalnym może przynieść szereg korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. Oto kilka potencjalnych korzyści: Wzrost efektywności działań: …
 • WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA – PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
  Współpraca między sektorami, czyli różnymi obszarami działalności gospodarczej, społecznej czy publicznej, może przynieść wiele korzyści. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów dobrych praktyk współpracy między sektorami: …