Top Model Współpracy w Województwie Pomorskim

Office Interior Design

Wspólne działania „Top Model Współpracy w Województwie Pomorskim” – projekt realizowany od września 2014 roku do 30.06.2015 r. polegający na wdrażaniu przez 6 COPów Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych w 6 samorządach Woj. Pomorskiego poprzez wzmocnienie konsultacji, współpracy finansowej i infrastruktury współpracy, kwota dofinansowania: 651.391,20 zł (EFS); projekt realizowany przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie z PS COP oraz z administracją publiczną (Gmina Kobylnica).