Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa

Celem głównym projektu „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” jest wsparcie udziału 150 przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych z terenu 3 województw:

  • Zachodnio-Pomorskiego (Pracownia Pozarządowa)
  • Pomorskiego (Fundacja RC ; Pomorska Sieć COP)
  • Warmińsko-Mazurskiego (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)

w procesach stanowienia prawa, w tym przede wszystkim stanowienia prawa krajowego.

Projekt będzie realizowany w okresie luty 2022 – styczeń 2023, a jego realizacja obejmuje przede wszystkim krótkie kursy szkoleniowe dla przedstawicieli/ek ngo – łącznie 15 edycji 2-dniowych kursów, w trakcie których uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tematyką dotyczącą:

SYSTEMU PRAWNEGO, czyli m.in., jak i kto stanowi się prawo w Polsce, jak aktywny obywatel może uczestniczyć w tym procesie, jak współpracować z organami administracji publicznej.
Chcesz zmieniać rzeczywistość? Powiemy Ci kto i według jakich zasad ją kształtuje…

GROMADZENIE i ANALIZY DANYCH, czyli m.in.: jak weryfikować informacje, jak je analizować i przetwarzać, aby były one przydatne dla procesu stanowienia prawa.
Chcesz znajdować rozwiązania problemów? Powiemy Ci, jak i gdzie szukać przyczyn…

EKONOMIA, czyli m.in.: jak zasady ekonomii funkcjonują w mikro i marko skali, jakim regułom organizacji pracy i zarządzania podlegają różne podmioty, jakie są elementy analizy finansowej i strategicznej.
Chcesz dobrze współpracować z innymi sektorami? Powiemy Ci jak rozumieć to nie tylko to co społeczne…

PROMOCJA, czyli m.in.: jak dotrzeć do odbiorców oraz ich zaangażować; jak zwiększać rozpoznawalność działań, zyskiwać wiarygodność i zaufanie do tego, co i jak robi nasza organizacja.
Chcesz, żeby inni zrozumieli, dlaczego to co robisz jest ważne? Powiemy Ci, że naprawdę tego potrzebujesz i jak dobrze to zrobić…

Ponadto wszystkich uczestników, a także inne zainteresowane osoby mamy nadzieje zaprosić do udziału w Forach regionalnych (1 w każdym województwie), w trakcie których będziemy mogli się podzielić naszymi dobrymi praktykami. Całe przedsięwzięcie zwieńczy wydanie stosownej publikacji konsumującej doświadczenia projektu.

PSCOP realizuje swoją część projektu organizując szkolenie pod nazwą „Pomorskie Warsztaty Pozarządowe

Jest to skrócony cykl szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych poświęcony rozwojowi kompetencji i wiedzy z zakresu współpracy z administracją publiczną. Kurs realizowany jest w formule dwóch 2-dniowych zjazdów odbywających się w od sierpnia 2022 do stycznia 2023 w Hotelu „Strzelnica” w Starogardzie Gdańskim. Najbliższy zjazd już 24-25 sierpnia!

Aby wziąć udział w kursie należy:

1. Zapoznać się z regulaminem rekrutacji.

2. Zarejestrować się poprzez edytowalny formularz szkoleniowy (który należy wysłać na adres biuro@pscop.pl)

3. Przesłać wypełnione oświadczenie na adres biuro@pscop.pl

Liczba miejsc ograniczona

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem ukończenia szkolenia jest uczestniczenie w minimalnie 75% sesji szkoleniowych oraz min. 70% z testu zaliczeniowego. Możliwe jest odrobienie nieobecności w ramach zjazdu kolejnej grupy.

Projekt „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacji Rozwój na lata 2014-2020.