„Baltic Sea NGO Network Conference – Dania 19-21.11.2021”

„Baltic Sea NGO Network Conference – Dania 19-21.11.2021” – w ramach tego wydarzenia dokonaliśmy prezentacji raportu „Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r.” podczas Forum Bałtyckich NGO w Kopenhadze w dn. 20.11.2021 r.
Badanie zostało zlecone Fundacji MAPA Obywatelska (członek naszej federacji) do przygotowania przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. To pierwsze tego typu badanie w historii Polski po 1989.
Bałtycka Sieć Organizacji Pozarządowych to najważniejsze forum komunikacji i współpracy bałtyckich NGO – chce przyczynić się do działań, które mogą poprawić życie ludzi w regionie Morza Bałtyckiego w pokoju i bliskim sąsiedztwie.
Na konferencji w Dragør – małym miasteczku na wybrzeżu, na południe od Kopenhagi (13 km, własciwie to dzielnica Kopenhagi.) – NGO z obszaru morza bałtyckiego dzieliły się najlepszymi praktykami i omawiały wspólne wyzwania widziane z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego. Rozmawiano również o współpracy z innymi organizacjami i władzami panbałtyckimi na podstawie zreformowanej i zrewitalizowanej platformy sieciowej.
W ramach 2 dnia konferencji zaprezentowana została publikacja w formie prezentacji elektronicznej (w załącznikach zarówno prezentacja jak i zdjęcia z samego momentu prezentacji raportu na Forum). Prezentacja razem z dyskusją po niej (główne pytania i refleksje dotyczyły partnerów z Niemiec, Szwecji oraz Danii) trwały ok 30 min.
Przedstawiciele Forum byli zainteresowani tym badaniem i (jak sami stwierdzili) „nie mają wiedzy aby u nich tego typu badania były realizowane”.
Prezentacja została następnie wysłana (a do niej załączony również został sam raport -po przetłumaczeniu na język angielski przez NIW – CRSO) do uczestników Forum Bałtyckich NGO mailem.
Zadanie zostało dofinansowane przez NIW-CRSO w ramach programu PROO 5.