CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu

Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (pracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną).

Pomorska Sieć Centrów Organizacji pozarządowych od 2014 roku pracuje na rzecz społecznościach lokalnych. W ramach sieci działa 11 członków i 6 organizacji współpracujących. Sprawdź jak przełożyć nasze doświadczenie w kształtowaniu lokalnych kontaktów i sieciowaniu na rozwój CSR Twojej organizacji.

Prowadzenie odpowiedzialnego biznesu przekłada się na wiele korzyści dla firm, takich jak:

  • zwiększenie lojalności konsumentów oraz interesariuszy,
  • łatwiejszy dostęp do społeczności lokalnych (sektor NGO cieszy się większym zaufaniem społecznym niż biznes) i innych interesariuszy,
  • dostęp do profesjonalnej wiedzy dotyczącej problemów społecznych, szczególnie lokalnych, oraz sposobów ich rozwiązywania,
  • możliwość czerpania z doświadczenia organizacji w realizacji projektów społecznych i zarządzaniu nimi,
  • budowanie wizerunku i reputacji,
  • wykorzystanie doświadczenia organizacji pozarządowej dotyczącego współpracy z wolontariuszami do zaangażowania pracowników firmy w projekty społeczne (wolontariat pracowniczy),
  • komunikowanie wartości wewnątrz firmy.

Szkolenia

Proponujemy szereg szkoleń dzięki którym Państwa pracownicy oraz kadra zarządzająca będzie mogła zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia i realizacji projektów społecznych, funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej, animacji.

Corporate matching

To dwustronna współpraca, w której pracownicy deklarują kwotę wsparcia a pracodawca ze swojej strony dokłada równowartość darowizny. Koncepcja zaangażowania pracowników taką formą wspierania, pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa, wzmacnia motywacje pracowników i ich lojalności.

Partnerstwo

To długofalowe, stałe wspieranie działań PS COP. Mogą Państwo wspierać nas regularną pomocą finansową jak również oferować w darowiźnie usługi, udostępniać przestrzeń do wydarzeń. Ofertę partnerstwa dostosowujemy dla Państwa po wstępnych konsultacjach.

Payroll giving

Jest programem, którym dają Państwo swoim pracownikom możliwość comiesięcznego wsparcia Pomorskiej Sieci COP. Pracodawca za pisemną zgodą potrąca co miesiąc z pensji pracownika ustaloną kwotę i przesyła ją na konto organizacji charytatywnej. Pracownik w każdej chwili może regulować wielkość kwoty oraz zrezygnować z programu. Pracownik może skorzystać z ulg podatkowych od przekazanych środków.

Wspierają nas

Tutaj pojawią się logotypy partnerów.