Od samoorganizacji do partycypacji

Office Interior Design

Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie pomorskich centrów organizacji pozarządowych – projekt realizowany od października 2011 do września 2014, polegający na wsparciu 2 regionalnych COP i 4 lokalnych COP. Dodatkowo wszystkie COPy udzielały pomocy organizacjom w postaci informacji, szkoleń, usług księgowych, promocyjnych, coachingu, kwota dofinansowania: 4.286 000. zł (EFS – był to największy projekt kompleksowego wsparcia 3 sektora w województwie pomorskim realizowany kiedykolwiek w historii).

Realizatorami projektu była Fundacja RC w Gdańsku oraz CIO w Słupsku. Wynikiem realizacji tego projektu było powstanie Pomorskiej Sieci COP.