Pomorze(MY)

Pomorze(MY) – rozwój i wsparcie pomorskiego 3 Sektora poprzez wzmocnienie federacji Pomorska Sieć COP” to wzmocnienie wsparcia infrastrukturalnego dostępnego w ramach COPów, poprzez doposażenie powiatowych Centrów Organizacji Pozarządowych (wyposażenie w sprzęt do pracy zdalnej, wideokonferencji, komputery, drukarki, flipcharty), wsparcie merytoryczne, informacyjne, doradcze, szkoleniowe i integracyjne.

Logotypy związane z dofinansowaniem