Akumulator Społeczny

Akumulator Społeczny to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.

Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego:

 • Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych,
 • Centrum Inicjatyw Obywatelskich,
 • Fundacji Pokolenia,
 • Stowarzyszenia EDUQ,
 • Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL,
 • Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej,
 • Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych,
 • Fundacji Edukacji i Działań Społecznych,
 • Fundacji Strefa Mocy,
 • Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”

we współpracy z:

 • Fundacją MAPA Obywatelska,
 • Stowarzyszeniem OŚ,
 • Fundacją Dla Was,
 • Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji,
 • Fundacją Mikroakademia,
 • Stowarzyszeniem In gremio,
 • Lokalną Grupą Rybacką Mòrénka,
 • Stowarzyszeniem Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka,
 • Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Debrzno.

Otwartość, zaufanie i solidarność to wartości naszego partnerstwa i fundamenty Funduszu nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY. Profesjonalnie wspieramy działania mieszkanek i mieszkańców Pomorza poprzez doradztwo, szkolenia, animację i granty. Zasilamy społeczną energię i pomysłowość Pomorzan.