Rośniemy – dojrzewamy – wspieramy

Office Interior Design

Rośniemy – dojrzewamy – wspieramy – wspólne działania na rzecz aktywności społecznej i III sektora w województwie pomorskim – projekt zakładał wsparcie pomorskich organizacji pozarządowych w zakresie planowania rozwoju (coachingu) oraz wzmocnienia potencjałów (pule rozwojowe). Zwiększał liczbę ośrodków sieci COP (z 6 do 9), pozwolił również na usystematyzowanie mechanizmów współpracy trójsektorowej w ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju (FIR). Budżet projektu wynosił 157 397,40 zł – środki pochodziły z FIO oraz wkładu własnego.