Rzecznik Małych i Średnich NGO

Działasz w małej lub średniej organizacji pozarządowej? Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z Rzecznikiem Małych i Średnich NGO.

Powołanie biura Rzecznika Małych i Średnich organizacji to pilotażowe i innowacyjne działanie Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, które rozpoczęliśmy w 2021 roku. Biuro Rzecznika znajduje się przy biurze federacji w Kwidzynie, przy ul. Odrowskiego 10. Rzecznik pełni swoją funkcję na miejscu, ale także mobilne, dojeżdżając do organizacji, które potrzebują wsparcia.

Czym zajmuje się Rzecznik?

  • Rzecznictwo między NGO a samorządem – spotkania z przedstawicielami samorządów i NGO, spotkania z przedstawicielami sektora obywatelskiego – udzielanie porad, pomoc w przygotowaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wsparcie w otrzymaniu ekspertyzy prawnej, monitoring spraw/problemów zgłaszanych przez NGO.
  • Informacja – rozpowszechnianie informacji na temat: sytuacji sektora obywatelskiego w województwie pomorskim, procesów partycypacji społecznej, narzędzi wpierających rozwój demokracji oraz transparentności samorządów i organizacji pozarządowych.
  • Monitoring związany z pracami nad programami współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi i ich wykonaniem w wybranych gminach/miastach/powiatach.

Dorota Wiśniewska

Rzecznik Małych i Średnich Organizacji Pozarządowych, na co dzień mieszka w Malborku.

Absolwentka studiów politologicznych, ukończyła studia podyplomowe „Profesjonalista OWES – kluczowe kompetencje doradców i animatorów.

W latach 2017-2018 uczestniczka ogólnopolskiej akcji Fundacji im. Stefana Batorego „Masz głos”.

Koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych w Malborku, doradczyni formalno-prawna.

Pracuje na terenie subregionu nadwiślańskiego.

Wspiera organizacje w powiatach malborskim, sztumskim i starogardzkim.

Specjalistka z zakresu ekonomii społecznej, prezes Malborskiego Stowarzyszenia OŚ, członkini Zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, certyfikowana przez Fimango Doradczyni Lokalna z zakresu zarządzania finansami NGO.

Animatorka lokalna Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

Kontakt

Telefon: 503 845 796

E-mail: rzecznik@pscop.pl