Regionalne Partnerstwo dla wolontariatu

Andy Carlsson Web Design Preview
Andy Carlsson Web Design Preview

Projekt Regionalne Partnerstwo dla wolontariatu – edycja 2021-2023 jest realizowany w ramach rządowego programu „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”. Strategicznym celem Programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.

Celami szczegółowymi są:

  1. Zwiększenie liczby wolontariuszy, którzy w sposób systematyczny i długoterminowy angażują się w działania obywatelskie.
  2. Rozwój różnorodnych form wolontariatu oferowanych obywatelom przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, charakteryzujących się wysoką jakością prowadzonych działań.
  3. Wzrost skuteczności działania koordynatorów wolontariatu w organizacjach współpracujących z wolontariuszami.
  4. Pozytywna zmiana postrzegania wolontariatu i wzrostu świadomości otoczenia w zakresie zasad organizowania wolontariatu i włączania się obywateli w działania
    ochotnicze.

W województwie pomorskim program jest wdrażany przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku oraz Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych.

Logotypy związane z dofinansowaniem