Per aspera ad astra

Per aspera ad astra – rozwój i profesjonalizacja PS COP i systemu wsparcia pomorskich NGO – to przemyślany i precyzyjnie zaplanowany mechanizm profesjonalizacji sektora wsparcia pomorskich NGO w oparciu o federację PS COP, wspierającą statutowo, solidarnie i równomiernie cały pomorski 3 Sektor.

Poprzez wdrażanie pomorskiego modelu w tym zakresie PS COP wyznacza trendy, pokazuje (w skali ponadregionalnej, ogólnopolskiej), jak należy przyczyniać się do rozwiązywania problemów i przezwyciężania barier hamujących rozwój trzeciego sektora.

W ramach projektu wzmacniamy lokalne Centra Organizacji Pozarządowych, szkolimy kadrę, powołaliśmy Biuro Rzecznika małych i średnich organizacji pozarządowych.

Biuro rzecznika znajduje się przy biurze federacji w Kwidzynie, przy ul. Odrowskiego 10. Rzecznik pełni swoją funkcję na miejscu, ale także mobilne, dojeżdżając do organizacji, które potrzebują wsparcia.

Biuro Rzecznika prowadzi następujące działania:

  • wsparcie rzecznicze między NGO a samorządem – spotkania z przedstawicielami samorządów i NGO,
  • spotkania z przedstawicielami sektora obywatelskiego – udzielanie porad, pomoc w przygotowaniu wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wsparcie w otrzymaniu ekspertyzy prawnej, monitoring spraw/problemów zgłaszanych przez NGO,
  • informacja – rozpowszechnianie informacji na temat: sytuacji sektora obywatelskiego w województwie pomorskim, procesów partycypacji społecznej, narzędzi wspierających rozwój demokracji oraz transparentności samorządów i organizacji pozarządowych,
  • monitoring związany z pracami nad rocznymi i wieloletnimi programami współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Logotypy związane z dofinansowaniem