Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Zachęcamy do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. Konsultacje potrwają do 18 października 2023

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024,

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 3 października 2023 r. do 18 października 2023 r. za pomocą załączonego formularza.  

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres email: a.chrul@pomorskie.eu w terminie do 18.10.2023 roku.

Osobą do kontaktu jest pani Agata Chrul, pracownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

tel: 58 32 68 572, +48 789 442 464.

ZAŁĄCZNIKI: