Plan szczegółowy – Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2023

W dniach 4-5 grudnia w hotelu Victoria w Bolszewie odbędzie się kolejny zjazd przedstawicieli 3.sektora w ramach Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (PFIP). Tegoroczna tematyka spotkania została zaplanowana wokół zagadnienia zmiany pokoleniowej i sukcesji w organizacjach pozarządowych. Program, składający się z paneli i warsztatów, przybliży kwestię funkcjonowania poszczególnych generacji w NGO oraz możliwości wykorzystania tego potencjału w budowaniu silnego trzeciego sektora.

Podobnie jak w biznesie, tak i w NGO, po raz pierwszy mamy taką sytuację, że 4 pokolenia są aktywne zawodowo i wspólnie funkcjonują w ramach jednej organizacji lub obszaru. Dostrzegamy to wyraźnie obserwując jak rozwija się nasz pomorski sektor.” – mówi Jerzy Boczoń, wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych. – “Celem PFIP 2023 jest przedstawienie kwestii zmiany pokoleniowej jako naturalnej ewolucji, a nie rewolucji, której wielu może się obawiać. Zaplanowaliśmy zjazd jako platformę wymiany doświadczeń wraz z elementami edukacyjnymi i integracyjnymi.

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych to spotkanie działaczy organizacji pozarządowych, liderów animacji społecznej oraz przedstawicieli samorządów i środowisk biznesowych z regionu. To najważniejsze i najstarsze wydarzenie na Pomorzu skoncentrowane na tematyce działań społecznych realizowanych z zaangażowaniem trzech sektorów. Organizatorami są Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja “Dla Was”. Partnerem wydarzenia jest Fundacja RC.

SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDARZENIA PO KLIKNIĘCIU TU

Od Baby Boomerów do Zalpha

Pierwszy dzień wydarzenia rozpocznie się wykładem wprowadzającym do zagadnień związanych z charakterystyką poszczególnych pokoleń pod kątem wyznawanych wartości, stylu pracy i realizacji celów. Będzie to świetna okazja do zweryfikowania wiedzy i informacji w tym temacie także w obszarze sektora społecznego. Na wiele pytań odpowiedzą też uczennice i uczniowie z dwóch pomorskich liceów ogólnokształcących podczas debaty oksfordzkiej dotyczącej zmiany pokoleniowej. W drugiej części dnia odbędą się bloki warsztatowe związane oczywiście z motywem przewodnim forum, czyli wydobywaniem potencjału wynikającego z doświadczenia, kompetencji, energii i możliwości osób z różnych grup wiekowych. Eksperci i ekspertki wspólnie z uczestnikami będą zastanawiać się, jak wykorzystać świeże spojrzenia młodych osób angażujących się w NGO oraz doświadczenie tych, którzy ten sektor budowali przez ostatnie 30 lat.

Siła partnerstw i możliwości współpracy

Nawiązywanie relacji jest kluczowym działaniem sprzyjającym rozwojowi 3.sektora, szczególnie jeśli chodzi o procesy przygotowujące do sukcesji w organizacjach pozarządowych. Na warsztatach zorganizowanych w drugim dniu wydarzenia będzie można dowiedzieć się o tym, jaką wartość mają obecnie partnerstwa, jak współpracować międzysektorowo, jak komunikować się z różnymi grupami oraz jak bezstresowo wprowadzać zmianę pokoleniową. Odbędzie się także prelekcja dotycząca rozwiązania kwestii sukcesji, podsumowanie projektu Akumulator Społeczny oraz prezentacja projektu Marina Innowacji Uniwersytetu Gdańskiego.

“Tegoroczne Forum jest kontynuacją tematów, które były poruszane w 2022, czyli kwestii harmonijnego rozwoju sektora pozarządowego na filarach stabilności, przyszłości i współpracy. Nie będzie dalszego kształtowania tożsamości NGO bez wykorzystania potencjału wszystkich pokoleń zaangażowanych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Szczególnie tego najmłodszego. Dlatego też (jeśli dobrze się przyjrzycie) w logotypie PFIPu 2023 pojawiły się dodatkowe, młodsze skrzydełka.” – podkreśla Tomasz Keler, prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych

Integracja i nagrody pomorskiego 3.sektora

Tradycyjnie podczas Forum zostaną rozdane nagrody Bursztynowego Katamaranu za promowanie idei współpracy i dobrych relacji międzysektorowych. Odbędzie się również Powiatowa Gala Wolontariatu.

Jak podkreślają organizatorzy, PFIP gromadzi zawsze bardzo liczne grono działaczek i działaczy społecznych z całego regionu. Jest to niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń i omówienia ważnych spraw dla rozwoju naszych pomorskich organizacji. Ponieważ grono to jest bardzo zróżnicowane pod kątem obszaru działań, to networking jest jedną z najważniejszych wartości spotkania.

Rejestracja uczestnictwa   

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po wcześniejszym przejściu procesu zgłoszenia jednak organizatorzy pobierać będą opłatę rezerwacyjną w wysokości 50 zł od każdego uczestnika korzystającego z pełnej infrastruktury obiektu tj. noclegu i wyżywienia. Z opłat zwolnieni są prelegenci, trenerzy prowadzący warsztaty  i goście specjalni. Zapisy przyjmowane są przez formularz: https://forms.gle/ZfSy8ziiTiBKsrPe7 Z uwagi na duże zainteresowanie oraz ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji uczestników. Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału będzie przekazana mailowo i telefonicznie do dnia 20.11.23.

Patronat Medialny: Zawsze Pomorze, Radio Kaszebe oraz NGO.pl

Finansowanie
Projekt „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacji Rozwój na lata 2014-2020.

Gala Wolontariatu sfinansowana ze środków otrzymanych od Województwa Pomorskiego w ramach projektu pt. „Wolontariat wczoraj i dziś!”

Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu jest sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.

Fundusz Akumulator Społeczny sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Spotkanie w ramach projekt „Akumulator Społeczny – doładowanie społecznej energii pomorzan” współfinansowane ze środków Województwa Pomorskiego.

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej.

Projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilizacji zatrudnienia w organizacjach pozarządowych” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.