Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 30.06.2022 r. nr 1/PSCOP/POWER 2.16/22

Serdecznie zapraszamy wszystkie ośrodki spełniające wymagania opisane w zapytaniu do złożenia swojej oferty na usługi zapewnienia noclegów i wyżywienia dla uczestników szkoleń wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych w ramach projektu „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacji Rozwój na lata 2014-2020; POWR.02.16.00-22-0136/2

Ofertę należy złożyć w jednej z następujących form:

  1. zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną [e-mail: piotr.stec@pscop.pl l],
  2. osobiście lub pocztą tradycyjną (w kopercie z podanym numerem postępowania) na adres: Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych

Biuro: 82 – 500 Kwidzyn ul. Odrowskiego 10, biuro czynne w dni robocze w godz. 8:00-15:00,

Termin składania ofert upływa z dniem 8 lipca 2022r o godzinie 9:00.

https://pscop.pl/wp-content/uploads/2022/06/Zapytanie_ofertowe_noclegi_-POWER-2.16-PSCOP-002.docx

Decyduje moment wpływu oferty do Zamawiającego.