Nagroda Bursztynowego Katamaranu

Pomorska Sieć COP (Centrów Organizacji Pozarządowych), Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego wraz z Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w konkursie Nagrody Bursztynowego Katamaranu w dwóch kategoriach:

– dla Samorządu Terytorialnego z naszego województwa, najlepiej współpracującego z NGO,

– dla rady/organizacji społecznej – za najlepszą partnerską współpracę,

w 2022 roku.

Nagroda Bursztynowego Katamaranu jest szczególnym wyróżnieniem. Ma na celu promowanie idei współpracy i dobrych relacji międzysektorowych.

Do uczestnictwa zapraszamy: organizacje pozarządowe, rady organizacji pozarządowych województwa pomorskiego i jednostki samorządu terytorialnego.

Uwaga! Wszystkie wymienione podmioty mają prawo zgłaszania jedynie Samorządu i Organizacji Pozarządowej działającej na terenie danego podmiotu zgłaszającego.

Aby móc zgłosić odpowiednie podmioty należy wypełnić ankietę i wysłać do dn. 19.10.2022 r. do godz. 15:00,

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania nagrody.